Rabobank phishing emails with attachment


MX Lab, http://www.mxlab.eu, intercepted a phishing campaign with the subject “ACCOUNT ACTIVEREN” that targets Rabobank users. The emails are sent from the spoofed emailaddress “Rabobank <service@aupairconnect.com>” and have the following body in Dutch:

Amsterdam Code :

007498.

Geachte Rabobank. klant,

Rabobank is niet in staat om uw rekening te verifieren.

Uw rekening moet zo snel mogelijk gecontroleerd worden.

Uw kunt dit doen door de onderstaand link te download met ur system.

Opmerking: U zal gecontacteerd worden door een van onze medewerkers van Rabobank voor meer informatie over dit nieuwe systeem.

Hoogachtend,

Customer Service,

Rabobank.

*Belangrijk*

Werk uw administratie op of voor 48 uur, een gebrek aan uw administratie bij te werken zal resulteren in een tijdelijke greep op uw geld.

© 2011 Rabobank. N.V. Nederland? . All rights reserved.

The email comes with an attachment named Activeren.html and this HTML files contains a web form that will submit the details to the host hxxp://www.paminklaita.lt/images/go.php.

As always, MX Lab advises not to fill in any details when receiving emails from your bank with HTML attachments included.

One thought on “Rabobank phishing emails with attachment

Comments are closed.