Fake email collection invoice “Openstaande Factuur” from Intrum Justitia


MX Lab, http://www.mxlab.eu, started to intercept a new malware distribution campaign by email with the subject “Openstaande Factuur”.

This email is send from the spoofed address “Intrum Justitia <incasso@intrum.com>” and has the following body:

Mail Attachment.png

Behandeld door : TransIP Domein Registratie
Direct tel. nr. : 082 – 453 75 39

Openstaande vordering, BELANGRIJK!

Geachte *****@******.nl ,

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij
de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €1390,89 met rente binnen 12 dagen te voldoen op
ons IBAN-rekeningnummer NL52ABNA01923139067390 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V.
onder vermelding van het referentienummer.

Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een
gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer informatie over deze vordering gaat u naar onze website
U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier
ook terecht voor overige vragen.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet
btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968

Intrum Justitia Nederland BV Handelend onder de naam Intrum Justitia
Postbos 1002591390 2552 AB Den Haag H.R. Den Haag 786728991390
BTW nr. NL00464456640B071390 Lid van NVI

The attached 729 kB large file Factuur 00928923237684-345345.zip contains the file Factuur 00928923237684-345345.pdf.exe.

The malware is detected by 3/56 AV engines at Virus Total. For detailed analysis visit Malwr.