Fake email Belgian Federal Police “Openstaande rekening te voldoen”


MX Lab, http://www.mxlab.eu, started to intercept a fake email from the Belgiam Federal Police with the subject “Openstaande rekening te voldoen”.

This email is a reminder on an outstanding payment request that has already been announced in a written version by regular post in the past and contains instructions to pay an outstanding ticket for speeding in Bitcoins. The email is clearly not genuine, even while the Dutch language that is used is correct, and a scam to get your money and your personal bank card number.

The email is sent from a spoofed email address and contains the following body:

Bel 101 voor dringende politiehulp.

Geachte bestuurder,

Bij deze willen wij u per email mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift. Wij hebben u per brief verzocht om de betaling te voldoen. Hiervoor hebt u al een herinnering ontvangen. Het openstaande bedrag is tot op heden (nog) niet voldaan.

Informatie over de overtreding en de onmiddelijke schikking

Omschrijving overtreding Overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buitenbebouwde kom gewone we! gen, met 28 km/h

Datum 26-05-2016

Tijdstip 17:44

Toegelaten snelheid ! 100 km/h

Gemeten snelheid 128 km/h

Gecorrigeerde snelheid 120 km/h

Fotofilmnummer 1056257152

Zaaknummer ! 1217155

Opgelegde sanctie € 44,10 De sanctie is gebaseerd op de gecorrigeerde snelheid.

Administratiekosten € 5,00

Te betalen ! € 49,10

Voorkom herinneringskosten
Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van € 49,10 uiterlijk voor donderdag 23 juni 2016 te voldoen via MisterCash. U betaalt alleen het oorspronkelijk bedrag van € 49,10 dat u verschuldigd bent.

Klik hier om het openstaande bedrag via MisterCash te voldoen

– Voer bij het bedrag: € 49,10
– Klik! vervolgens op kopen
– Voer bij: Uw bitcoinadres: 19W2fiJPyPXCphc6D! PrhDYNvezWQ323Xrd
– Voer bij: Rekeningnummer: Uw IBAN-rekeningnummer van uw betaalkaart
– Accepteer de voorwaarden
– Klik op afrekenen om het bedrag te voldoen
– Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald, ontvangt u een bevestiging email

Indien wij het bedrag niet niet voor bovenstaande van u ontvangen, zal het openstaande bedrag verder worden worden verhoogd met de wettelijke herinneringskosten.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformee! rd.

Hoogachtend,

Federale Politie

MX Lab recommends not to use the embedded URL and/or make any money transactions. The Belgian Federal Police never sends email regarding speeding tickets with payment instructions.